Napakettu Ëlëve (Kompis)

Beskrivelse

Etter Kamuskamu av Vintervidda og Lumikki Leija

Helse

HD: 

AD: 

Prcd/PRA: Fri gjennom arv

Pomes: fri arv

DM: ikke test