Napakettu Kennel

Hunder å bli glad i


Napakettu Saha (Luna)f.15.12.15

Etter Lappehiets Frimodige Falco Sam og Napakettu Isosisar


Helse:

* HD E

* AD 0

* PRA fri (arv)

* Pompes fri arv

* Øyelyst med Katarakt (ikke medfødt) Påvist Post.pol.

Avelssperre pga HD og Katarakt


Om du skulle lure på noe, er det bare å ta kontakt på napakettukennel@gmail.com