Napakettu Kennel

Hunder å bli glad i


Velkommen til Napakettu Kennels kurs og aktivitetsoversikt

Napkettu er en aktiv kennel, som liker å gå kurs for å lære oss hvordan vi kan bruke hundene våre bedre på aktiviteter som gir hunden noe tilbake. Da vi synes at hund og eier skal ha det gøy når de er sammen og ønske å samarbeide med hverandre.

Jeg sier at den finske lapphunden er en familiehund, med dette mener jeg at familiens medlemmer kan gjøre de aktivitetene de ønsker med hunden.

Vi bruker våre til kos, agility, spor, smeller, utstilling, trekk, kløv, og turkompiser. Jeg har også en plan om å få til service hund med tiden, som jeg kan bruke i jobben min med barn.


Kurs vi har gått


Sted                   Når                      Hva                       Hund                             Arrangør

Fremo                Høsten 08           Lydighet               Aina                            Gauldal HK

Fremo                Våren 09             Agility                   Aina og Lauri             Gauldal HK (NLK)

Trondheim         Høsten 09          Lydighet               Lauri                            Total Hund (NLK)

Trondheim         Høsten 10          Lydighet              Argo                              Total Hund

Trondheim         Våren 12            Lydighet                Lisa                              Nidaros BHK

Fremo                Våren 12            Blodspor              Aina, Argo og Lisa         Gauldal HK

Trondheim         Våren 12            Agility                   Lisa                                Nidaros BHK

Trondheim         Høsten 12          Valpekurs              Sisar                             Nidaros BHK

Oppdal               Høsten 13          Lydighet               Aina                               Oppdal HK

Stjørdal              Våren 14            Smeller                Sisar                              Smeller.no

Trondheim        Vinteren 14        Besøksvenn            Aski                             Røde Kors

Fremo               Våren 16             Agillity                 Sisar                              Gauldal HK

Fremo               Høsten 16          Agillity videre       Sisar                              Gauldal HK

Fremo               Høsten 16           Agility                  Tuuli                              Gauldal HK

Stavne              Høsten 17           Snutearbeid         Saima                            Sportshunder

Øysand             Vinteren 17        Nesearbeid           Saima                            Doglife

Støren               Vinteren 19       Lydighet                Sisar og Ari                   SportshunderLurer du på noe? Ta kontakt på napakettukennel@gmail.com