Napakettu Kennel

Hunder å bli glad iNapakettu Saanu (Saanu) 02.06.20

Etter Kjelstrups Aski og Napakettu Saima


Helse

HD: for ung

AD: for ung

Prcd/PRA: ikke testet

Pomes: fri arv

DM: ikke test

Ønsker du mere informasjon om våre hannhunder, send en mail til napakettukennel@gmail.com