Napakettu Kennel

Hunder å bli glad i


Finda Mieli (Mieli) f.08.06.18

Etter Finda Xanto og Finda Zindi Pippi

Sameies med Nina Munkebye, Àrbbolas KennelHelse

HD: B/B

AD: 0

PRA testet Bærer

Pompes fri arv

DM testet bærer

Øyelyst UA: -19


Ønsker du mer informasjon om våre hannhunder, send en mail til napakettukennel@gmail.com