Napakettu Kennel

Hunder å bli glad i


Ari f. 27.09.18

Etter NL UCH Peikkovuoren Oma Kultha og Happy Lapp Holly


Helse

HD: C/B

AD: 0

PRA: fri

Pompes fri

DM testet bærer

Ønsker du mere informasjon om våre hannhunder, send en mail til napakettukennel@gmail.com